کد:141

​ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:کاشان

​رنگ:زرشکی

​رج:80

کد:142

​ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:زرد-مسی

رج:80


کد143

​ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:آبی-بنفش-سبز

تعداد رج:80


کد144

​ابعاد:3متر مربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:لاکی

طرح:مهران

​رج:60کد145

​ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:لاکی-سرمه ای

طرح:قره باغی

تعداد رج:70


کد146

​ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:گل وچله ابریشم

محل بافت:تبریز

رنگ:پوست پیازی

طرح:تقی زاده

رج:50کد147

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:نخ ابریشم

محل بافت:مارالان

رنگ:لاکی

طرح:ماهی

رج:50


کد148

ابعاد:3مترمربع

مصالح مصرفی:تاروپود ابریشم

محل بافت:قم

رنگ:کرم

طرح:بلندیان

رج:80

قالیچه کلاسیکقالیچه کلاسیکقالیچه کلاسیکقالیچه کلاسیکقالیچه کلاسیکقالیچه کلاسیک